Valtakunnallinen tasa-arvoverkosto on perustettu projektitoimijoiden, tutkijoiden, aktivistien, luottamushenkilöiden, konsulttien ja viranomaisten yhteistyönä tukemaan moninaisissa ympäristöissä tasa-arvotyötä tekeviä. Tavoitteenamme on järjestää verkostoitumismahdollisuuksia, vaikuttaa tasa-arvotyön toimintaedellytyksiin sekä lisätä tehtyjen tasa-arvotoimien vaikuttavuutta. Toiminnalla ei ole muodollisia resursseja.

Känner du att du är ensam i din organisation med att lyfta in könsperspektiv ...
Längtar du efter stöd i jämställdhetsarbetet ...
Vill du träffa härliga människor som delar samma värderingar...
Upplever du också att vi genomför jämställdhetsprojekt som upprepar sig ...
Upplever du att du inte vet vad andra gör ...
Märker du då du träffar "jämställdhetskolleger" att ni möter liknande scenarion (och att det är bara kulisserna som förändras)...
Vill du dela med dig av dina erfarenheter av jämställdhetsarbete ...
Undrar du varför de goda utvecklingsåtgärderna förblir permanenta ...
Har du funderat på hur man kunde förena krafter och resurser...
Hoppas du, att arbetet skulle kunna fungera mer strukturerat ...

 

 


 

Tuntuuko sinustakin, että olet yksin organisaatiossasi nostamassa esiin tasa-arvonäkökulmaa…
Kaipaisitko tukea tasa-arvotyöhön…
Haluaisitko tavata hyviä tyyppejä, jotka jakavat saman arvomaailman …
Tuntuuko sinustakin, että teemme samoja tasa-arvotoimia projektista toiseen…
Tuntuuko sinustakin, että et tiedä mitä muualla tehdään…
Huomaat kohdatessasi ”tasa-arvokollegoja”, että kohtaatte samoja ilmiöitä (vain kulissit vaihtuvat)…
Haluaisitko kertoa kokemuksistasi tasa-arvotyössä..
Mietitkö, miksi hyvät kehittämistoimenpiteet eivät jää pysyviksi…
Mietit, josko voimavaroja voitaisiin yhdistää...
Toivot, että voitaisiin toimia suunnitelmallisemmin…