| suomeksi | på svenska | hemsida |

Nätverket för jämställdhet är ett öppet nätverk för människor som arbetar med och är intresserade av jämställdhet och integrering av jämställdhet. Programmet för träffarna består av deltagarnas talturer om aktuella teman, projekt eller annat man vill dela med sig med de övriga deltagarna. På träffarna behandlas även utvecklingen av nätverkets verksamhet och syfte. Nätverket formades 2012 och de tidigare träffarna har orgaiserats i Uleåborg och Rovaniemi.

Välkommen med!

På programmet på träffen står inledande talturer och workshopsarbete kring arbetet med jämställdhet, dess visioner och hur vi kunde utveckla detta.

I vanlig ordning kan deltagarna reservera tid för ett eget inlägg iform av en taltur. I din taltur kan du presentera ideéer och disktuera tillsammans med andra sakkunninga. Syftet med talturen kan också vara förfrågan om samarbetspartners till projekt eller presentera nya innovationer inom jämställdhetsarbetet. Ordet är fritt! Talturerna har begränsad tid i programmet därför lönar det sig att anmäla sin taltur i tid.

Träffen för det nationella nätverket för jämställdhet arrangeras i Helsingfors

Tid: 1.11.2013
Plats: Hanken, Helsingfors
Anmälan: registrering senast den 10.11. ta-verkosto@ged-scanning.com så skickar vi dig mer information

Program

8:45 Aamukahvit / Morgonkaffe

9:00 TA-verkoston tapaamisen avaus / Öppning ab jämställdhetsnätverkets träff

Kokemuspörssi: Puheenvuoroja tasa-arvohankkeista / Erfarenhetsbörssen: Talturer från olika jämställdhetsprojekt
- Isäystävällinen työkulttuuri
- Miesten tärkeät työt - naisten pakolliset palvelut
- Naisten koulu & Miesten koulu
- Tasa-arvo- ja monimuotoisuusstrategian sisällyttäminen julkisten palveluiden uudelleenjärjestämiseen - case Ritaharjun monitoimitalo
- Naisurat -hanke
- Kreativa kvinnor -hanke
- Tasa-arvolakiko uusiksi?
- Tasa-arvotyön läpileikkaavuuden toiminnallistaminen kehitysyhteistyössä

Lounas / Lunch
- omakustanne
/ på egen bekostnad

12:00 Työpaja: Tasa-arvon kehityssuunnat / Workshop: Utvecklingsriktningar för jämställdhet

Alustuksia tasa-arvon eri alueilta / Inledning om jämställdhet på olika områden:
- Tasa-arvolakiko uusiksi?
- Tasa-arvotyön läpileikkaavuuden toiminnallistaminen kehitysyhteistyössä
- Normikriittisyys
- Blaue Frau Pop Art Forum
- Feministinen foorumi

Verkoston toiminnan kehittäminen / Utvecklande ab nätverkets verksamhet
- Tasa-arvostrategia

Iltapäiväkahvit / Eftermiddagskaffe
- omakustanne / på egen bekostnad

15:00 Tapaaminen päättyy / Träffen avslutas

Programmet bestäms närmare på träffen.

Kom med och driv jämställdhet!

För mer information: ta-verkosto (a) scanning.com och facebook.

>> på hemsidan
updated 15.10.2013