| suomeksi | på svenska | hemsida |

Det nationella nätverket för jämställdhet samlar aktivister och yrkesverksamma, forskare, beslutsfattare och andra aktiva kring praktisk tillämpning av jämställdhet. Under nätverksträffarna delar vi erfarenheter och kunskap, vi letar efter lösningar på olika utmaningar inom fältet, vi planerar gemensamma aktiviteter, kartlägger expertis, nätverkar och stärker varandra, slappnar av och planerar en gemensam jämställdhetsstrategi.

Välkommen med!

Första träffen för det nationella nätverket för jämställdhet arrangeras i Uleåborg

Tid: 15 -16.10.2012
Plats: Uleåborg
Anmälan: fyll i registreringsformuläret (på finska) senast den 10.10.
 http://www.webropolsurveys.com/S/D0887ED057D42F9D.par så skickar vi dig mer information

I samband med anmälan, kan du boka in en taltur på erfarenhets/kompetensbörsen, dessutom kan du tipsa om din idé - göra en förfrågan om projektpartner - eller meddela om du har en åsikt som du vill för fram.

Program (i huvudpunkter)

Mån 15.10. utvecklande av tanken kring ett jämställdhetsnätverk samt deltagarnas talturer på erfarenhets/kompetensbörsen.

Tis 16.10. arbete med de nationella jämställdhetsfrågorna och planering en gemensam strategi för de kommande åren.

Programmet bestäms närmare på träffen.

Kom med och driv jämställdhet!

Träffen planeras av:

Leena Teräs (MätaJämt Projekt, Uleåborgs universitet, Sinni Oy)
Malin Gustavsson (Ekvalita Ab)
Annamari Asikainen (SHM, Jämställdhetsenheten)
Heli Alaräisänen (Lapin Letka projekti, Lapplands yrkesinstitut)
Irmeli Kari-Björkbacka (Lapplands universitet)
Joni Minkkinen (Lapin Letka projekt, Lapplands yrkesinstitut)
Paula Wennberg (MätaJämt -projekt, Luleå Tekniska Universitet)

Annukka Jamisto (Petra -projekt, Vanda)
Sari Pikkala (Minna - Centret för jämställdhetsinformation)

och NYTKIS nätverket Uleåborg

För mer information: ta-verkosto (a) scanning.com och facebook.

 

updated 5.9.2012