Vuoden tasa-arvoteko -kunniamaininta

Valtakunnallinen tasa-arvoverkosto myöntää vuosittain Vuoden tasa-arvoteko -kunniamaininnan toiminnasta, jolla on merkittävällä tavalla lisätty sukupuolten tasa-arvon näkyvyyttä ja edistymistä yhteiskunnassa.

Ehdokkaita saa esittää verkostolle pitkin vuotta ja some-kanavilla ehdokkuuksien esittäminen avataan noin kuukautta ennen Tasa-arvopäiviä (järjestetään lokakuussa).

Palkinto luovutetaan vuosittain järjestettävillä Tasa-arvopäivillä (ellei toisin sovita saajan kanssa).

 

 

  • vuoden 2016 tasa-arvoteko -kunniamaininnalla palkittiin 100 tasa-arvotekoa -kampanja sukupuolten tasa-arvon esiin nostamisesta Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumiin, yhä laajenevan toimijaverkoston aktivoimisesta tasa-arvotekohin sekä sen korostamisesta, että sukupuolten tasa-arvo on keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa ja siitä on syytä tuntea kansallista ylpeyttä. Kuvassa hanketta vetävän Naisjärjestöjen keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan jäseniä sekä palkinnon luovuttaneen valtakunnallisen tasa-arvoverkoston edustajia.

.

  • vuoden 2015 tasa-arvoteko -kunniamaininnalla palkittiin tutkijat Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen ja Hanna Ylöstalo hallitusohjelman alustavasta sukupuolivaikutusten arvioinnista sekä professoreiden ja erikoistutkijoiden suvauksen tukikampanjasta. Kuvassa palkituista Hanna Ylöstalo ja Johanna Kantola.

kuvat & teksti © tasa-arvoverkosto.fi | päivitetty 10.11.2017